Etik ve Sürdürülebilirlik

Micro Perçin, Sürdürülebilirlik konusunda liderliğe inanmakta ve sürdürülebilirliği kurumsal olarak ana değerleri ve hedefleri arasında stratejik olarak konumlandırmaktadır. Bu alanda öncelikli olarak, müşterileri için yeni çözümleri çevre bilinci ile üretmeyi ve işini sorumlu bir şekilde geliştirirken aynı zamanda ekonomik açıdan da sürdürülebilir olmayı hedeflemektedir.
Micro Perçin, stratejisini başarı ile uygulamak ve hedeflerine başarı ile ulaşmak için; sağlamış olduğu hizmetlere, paydaşları ile işbirliği ve çalışanlarının farkındalığına ve performansına güvenmektedir.
Ekonomik Sürdürülebilirlik: Micro Perçin’ün ekonomik sürdürülebilirliğinin en temel unsurları arasında operasyonel verimlilik, müşteri memnuniyeti ve sektörde yapmış olduğu yatırımlar gelmektedir. Sektörün öncü firması olarak işini en verimli şekilde yapmak Micro Perçin’ün en temel hedefleri arasında yer almaktadır. Bu noktada, operasyonel verimliliği arttırmak gerek karlılığı gerekse müşterilerinin memnuniyetini sağlamakta büyük bir rol oynamaktadır. Bu sebeple Micro Perçin operasyonel verimliliğini arttırma adına sürekli iyileştirme ve geliştirme çalışmalarını aktif olarak yürütmektedir.
Entegre Yönetim Sistemleri: Kalite Politikası, Müşteri Memnuniyet Politikası
Sahip Olunan Tesciller: ISO 9001

Sosyal Sürdürülebilirlik: Micro Perçin’in sosyal sürdürülebilirlik hedeflerinin en başında, çalışanlarının şirketin en değerli kaynakları olduğunun bilinciyle çalışan memnuniyeti gelmektedir. Hızlı değişen ve gelişen sektör dinamiklerini yakından takip eden bir şirket olarak Micro Perçin, bu gelişimi yönetmek adına eğitime gerekli önemi vermektedir. Şirket çalışanlarının sürekli gelişimlerini sağlama adına gerek şirket içi gerek ise şirket dışı eğitimler düzenlemekedir.

İş Güveliği Politikası, Güvenlik Politikası

Daima Çevreci Yaklaşım: Micro Perçin, çevresel sürdürülebilirliği de içine alan kapsamda sürdürülebilirlik çalışmalarını yürütmektedir. Bu kapsamda çevre konularını; iklim değişikliği, karbon emisyonları ve enerji, doğal kaynak yönetimi ve atık yönetimini ele almaktadır.

error: Micro Perçin - Bu içerik koruma altındadır.